0342 000 00 00 info@mehmetalierusluvakfi.com

Vakif Birimleri

Eruslu Vakfı


Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı, Vakıf Birimleri


Eğitim ve Kültür Hizmetleri Birimi
Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı tarafından inşa edilen ve ayrıca vakıfça desteklenen yurtlar ile diğer tesislerde gerçekleştirilen eğitim ve kültür faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca Vakıf tarafından çeşitli kesimlere yönelik olarak eğitim programları uygulanması ve kursların en verimli şekilde gerçekleştirilmesi konularında görev yapmaktadır.

Burs ve Yardımlar Birimi
Üniversite öğrencilerine verilen burslar ile çeşitli kesimlere yapılan diğer yardımların planlanması ve yürütülmesinden sorumlu birimdir. Burs verme ve yardım alma kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi, yardımların yerine getirilmesi ve değerlendirme yapılması konularında görev yapmaktadır.

Dış İlişkiler Birimi
Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'nın yurt içi veya yurt dışında bulunan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ile diğer yardım kuruluşları ile ilişkilerinin yürütülmesinden sorumludur. Sosyal paydaşlar ile iyi ilişkilerin kurulması, vakfın kamuoyuna tanıtılarak halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi konularında görev yapmaktadır.

İnşaat ve Teknik Hizmetler Birimi
Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı tarafından inşa edilen çeşitli tesislerin tüm plan, proje, inşaat faaliyetlerinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesinden sorumludur. Ayrıca halen vakıf tarafından desteklenmekte olan cami, yurt vb. tesislerde gerekli tadilat ve onarımların gerçekleştirilmesi konularında görev yapmaktadır.

Strateji ve Planlama Birimi
Vakıf senedi ışığında gerçekleştirilecek faaliyetlerin tespiti, geleceğe dönük planlamaların yapılması ve yönetimsel kararların alınmasından sorumlu birimdir. Mehmet Ali Eruslu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'nın gelecekte de misyonunu devam ettirebilmesi amacıyla kurumsallaşması ile toplumun ihtiyaçlarının tespit edilerek bunların giderilmesi amacıyla kararlar alınması konularında görev yapmaktadır.

Back to Top